Montevideo_Rotterdam_1_NL
HALFEN - Носеща система за тухлени зидарии: Осигурява надеждността и точността необходими за успешния монтаж на една съвременна вентилируема тухлена фасада.


Носещи системи за зидарии

Brickwork support systems
Системата на HALFEN HK4 за анкериране служи за поемане на теглото на зидариите и предаването му на носещите стени от конструкцията на сградата.

Възможностите за вертикално регулиране от 3,5 cm нагоре и надолу е много подходяща за обиране на съществуващите толеранси или компенсиране на неточностите при закрепването на носещите дюбели.

HK4 се изработва от неръждаема стомана в различни варианти за покриване на широка гама от приложения. Различните обхвати натоварвания от 3.5, 7.0 и 10.5 kN в съчетание с каналите HALFEN е икономичен начин за закрепване на зидарии.
Характерни особености:
  • типово закрепване
  • много добри възможности за регулиране
  • пълна продуктова гама за тухлени конструкции