Fixing systems

HB Анкерни болтове

Анкерни системи на химическа основа
Химически свързващ анкер
за бетон без шупли
HB-V GV/FV
1. HB-V Химически свързващ анкер
GV/FV
Цинково покритие/горещо поцинкован
HB-V A4/HCR
2. HB-V Химически свързващ анкер
A4/HCR
Неръждаема стомана A4/HCR
Инжекционна система – химическа
за бетон с и без шупли
HB-VMZ GV
3. HB-VMZ Инжекционна система GV
Цинково покритие
HB-VMZ A4/HCR
4. HB-VMZ Инжекционна система A4/HCR
Неръждаема стомана A4/HCR
Механични високоякостни анкери
Закотвящ анкер
за бетон без шупли
HB-B GV/FV
7. HB-B Закотвящ анкер GV/FV
Цинково покритие/горещо поцинкован
HB-B A4 /HCR
8. HB-B Закотвящ анкер A4/HCR
Неръждаема стомана A4/HCR
HB-B-IG/HB-B-W GV/A4
9. HB-B-IG/HB-B-W Закотвящ анкер GV/A4
Цинково покритие/неръждаема стомана A4
Закотвящ анкер
за бетон с и без шупли
HB-BZ GV
10. HB-BZ Закотвящ анкер GV
Цинково покритие
HB-BZ A4/HCR
11. HB-BZ Закотвящ анкер A4/HCR
Неръждаема стомана A4/HCR
HB-BZ-IG GV/A4
12. HB-BZ-IG Закотвящ анкер GV/A4
Цинково покритие/неръждаема стомана A4