Reinforcement systems
HALFEN Bewehrungstechnik bietet praxisgerechte, montagefreundliche Bewehrungsprodukte auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau.

Auswahl und Einsatz von Bewehrungselementen richten sich nach den neusten technischen Entwicklungen. HALFEN sorgt somit für wirtschaftliche Bauvorhaben.

HALFEN Конзолни армировки HSC

hsc
HALFEN козолните анкери HSC служат за армиране на носещи конзоли /например при подкранови греди/, за закотвящи крайни армировки и др. Връзката е винтова при удължаване или се армира с двуглав прът.
Изработват се от бетонна стомана BSt 500S. Анкерите HSC заменят сложните огънати пръти на обикновената армировка. Разполагането на анкерите е по-просто и по-бързо. В комбинация с винтовите връзки HBS - 05 анкерите HSC позволяват разделно бетониране на на конзолите, и съответно прости кофражни форми, бързо разполагане и положителен икономически ефект.
HSC и HBS системите са официално одобрени от Немският строителен надзор в Института по строителна техника, Берлин.
Характерни особености:
hsc_anw
  • по-лесно изготвяне на конзолите на носещи колони
  • не са необходими сложни огънати армировки
  • прост кофраж
  • за монолитни и окачени конзоли
  • голяма носеща способност
  • системата е подходяща за всички случаи