Reinforcement systems
HALFEN Bewehrungstechnik bietet praxisgerechte, montagefreundliche Bewehrungsprodukte auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau.

Auswahl und Einsatz von Bewehrungselementen richten sich nach den neusten technischen Entwicklungen. HALFEN sorgt somit für wirtschaftliche Bauvorhaben.

HALFEN HTT - Елемент за защита от ударен шум

htt-1
Ударният шум се поражда от вибрации и леки движения на конструкцията на сградата. Нужда от такава защита обикновено се среща при стълбищните клетки на многоетажни жилищни и обществени сгради. Липсата на подходяща зашита може да породи известен дискомфорт у обитателите. Благодарение на еластичните опори на нашата ситема, стълбището е акустично разделено от останалите конструктивни елементи. Тези елементи са подходящи за влагане, както в монолитно изградeни стълбищни клетки, така и при използването на предварително отлети елементи. Звукоизлоиращата система на HALFEN отлично защитава обитателите на сградата от ударен шум.
Характерни особености:
Техническо одобрение
Повишена пожароустойчивост, клас F120
В зависимост от натоварването - 3 различни дебелини
За стълбища с ширина 90 см до 200 см