Reinforcement systems
HALFEN Системи за армиране: Удобни за работа продукти с най-високо ниво на качество и сигурност

Продукти за най-модерни методи на сглобяване и в съответствие с последните технологии. HALFEN предлага ефективност при строителните проекти.

HALFEN система за прекъснат термомост за балкони HITHALFEN HIT ISO-ELEMENT ABQ, ABD
Balcony connections HIT
Посредством прекъсването на бетона между еркерните елементи и плочите, чрез Халфен-Изо-елеменТи (HALFEN-Iso-ElemenTs) се постига намаляване на топлинната загуба и емисията на CO2, предотврятява се образуването на конденз и мухъл, разходите за отопление се свеждат до минимум.
Специфична характеристика на Халфен-Изо-елеменТите е комбинацията от модули с дължина 200 мм и еднометрови елементи за формиране на различни дължини. Чрез съчетаване на тези елементи и модули се избягва рязане и се достига висока степен на икономичност. Богатата ни продуктова гама предлага ефикасни технически решения за различни конструкции.
Spacer
Spacer
Характерни особености:
Balcony connections HIT
  • Елемент, повишаващ топлинната изолация чрез отделяне на фасадните бетонови елементи от основната конструкция
  • Надеждност на проектирането, гарантирана чрез сертификати за одобрение и изпитания на продукта
  • Икономичен дизайн и употреба на материалите, минимална фира при монтаж
  • Система за топлинна изолация на стоманобетонни елементи
  • Повишена пожаробезопасност до пожарен клас F120
  • Леснодостъпен софтуер за подбор, включващ възможности за оптимизация на елементите