Reinforcement systems
HALFEN Bewehrungstechnik bietet praxisgerechte, montagefreundliche Bewehrungsprodukte auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau.

Auswahl und Einsatz von Bewehrungselementen richten sich nach den neusten technischen Entwicklungen. HALFEN sorgt somit für wirtschaftliche Bauvorhaben.

HALFEN HDB-анкерни болтове против продънване

Punching shear reinforcement HDB
Елементите HDB, състоящи се от планки със заварени към тях двуглави болтове, се използват като армиращи елементи против срязване и продънване. Поставят се препоръчително отгоре след полагане на правата армировка. Системата се състои от елементи с 2 или с 3 болта, които могат да се комбинират чрез групиране в конструкция с 4, 5, 6 и т.н. болта. Правилният монтаж се гарантира чрез симетрично разполагане на анкерите HDB. Патентованата клемна скоба гарантира покриване на главите на болтовете от бетона.
Характерни особености:
Quality features

• Диаметри на болтовете 10-25 mm
• 2 и 3 елементи
• Разрешени от строителния надзор (DIBt Berlin)
• Идеални за монтиране отгоре
hdb
Комплектните елементи HDB са заварени върху плоски стоманени планки. Те са идеално средство за монтиране “отдолу”, т.е. елементите се поставят със специални дистанционни вложки върху кофража. След това се полагат долната и горната армировка.
Характерни особености:
hdb
• Диаметри на болтовете 10-25 mm
• Комплектни елементи с 2, 3, 4, 5 и 6 болта с двойна глава
• Разрешение от строителния надзор (DIBt Berlin) за всички конструктивни елементи, натоварени на срязване
• Доставят се и дистанционни вложки за припокриване с бетон от 15-40 mm
• Възможно е индивидуално разстояние между анкерните болтове за напасване към армиращия растер