Reinforcement systems
HALFEN Bewehrungstechnik bietet praxisgerechte, montagefreundliche Bewehrungsprodukte auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau.

Auswahl und Einsatz von Bewehrungselementen richten sich nach den neusten technischen Entwicklungen. HALFEN sorgt somit für wirtschaftliche Bauvorhaben.

HALFEN Чакащи прегънати железа

Rebend connection HBT
НВТ свръзката с повторно огъване служи за ефективно свързване на бетонни строителни елементи, които са отляти в различни фази и трябва да бъдат свързани. Кутиите са изработени от листова поцинкована стомана със специални фланци и предварително щанцован улей за лесно освобождаване на капака. Кутиеобразният профил може лесно да се закове върху кофража или да се прикрепи към армировката.
HВТ свръзките са преминали типови изпитания и са приложими съгласно DIN 1045-1.
Характерни особености:
Свързващите армировъчни пръти са изработени от:
• а) BSt 500S по DIN 4888 респ. BSt 500WR
б) BSt 500NR, неръждаема стомана А4 (по поръчка), диаметри на пръта 8-12 мм
•7 различни профила, за свързване на стени с дебелина от 8 до 23 cm (за по-дебели стени предлагаме специално изпълнение)
•14 различни форми на армировъчните пръти, едноредови или двуредови[/b]
•[b] НОВО:
Редуцирана височина на кутията:

h = 24 mm за прът  8 мм
h = 30 mm за прът  10 мм

Следователно НВТ са идеално решение за конструкции от готови стоманобетонни елементи с тънко бетоново покритие.