Reinforcement systems
HALFEN Bewehrungstechnik bietet praxisgerechte, montagefreundliche Bewehrungsprodukte auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau.

Auswahl und Einsatz von Bewehrungselementen richten sich nach den neusten technischen Entwicklungen. HALFEN sorgt somit für wirtschaftliche Bauvorhaben.

HALFEN муфи за снаждане на армировка MBT

Муфената връзка HALFEN свързва два пръта чрез стягане с болтове. Предават сe сили на опън и натиск. Този тип свързване е особено подходящо при подмяна или саниране на армировки, при свързване на старо с ново строителство, при замонолитване на сглобяеми елементи.
Характерни особености:
  • Сертифицирани за диаметри 10-40 mm
  • Без предварителна подготовка на прътите
  • Изключително подходящи са за динамични натоварвания, в това число и на земетръс.
  • Не е необходим специален инструмент за монтаж
  • Специални муфи за снаждане на пръти с различни диаметри