Reinforcement systems
HALFEN Bewehrungstechnik bietet praxisgerechte, montagefreundliche Bewehrungsprodukte auf höchstem Qualitäts- und Sicherheitsniveau.

Auswahl und Einsatz von Bewehrungselementen richten sich nach den neusten technischen Entwicklungen. HALFEN sorgt somit für wirtschaftliche Bauvorhaben.

HALFEN Винтови връзки HBS-05

HBS 05
Използването на елементи HALFEN HBS-05 за винтово свързване на армировъчни пръти е едно сигурно и дълговечно решение, подходящо както за монолитно изгражданите сгради и съоръжения, така и за сглобяемото строителство. Всички видове пръти HBS-05 могат да се комбинират произволно, по този начин се разширява областта им на приложение и се постига по-голяма гъвкавост на предложеното техническо решение. Позициониращата муфа позволява армировъчните пръти да се свързват без осово отместване и завъртане, например при отвори в плочите за асансьор или кран. За свързване на армировки с къси дължини на закотвяне предлагаме и крайни анкери HBS-05.
Характерни особености:
Quality features
  • Широка гама прави и огънати пръти с N12 до N32 mm, възможност за производство на специални диaметри
  • Избягва се презастъпването на армировката при свързване
  • Лесно подреждане на частите на системата чрез цветна маркировка
  • Допустимо е динамично натоварване на прътите с диаметър от 12 до 28 mm съгл. DIN 1045-1:2001-07
  • Прътите с изковани муфи директно се заковават към кофража
  • Връзките с винтови муфи са икономически ефективно решение при свързване на вертикални армировки и нестандартни дължини
  • Разрешени от строителния надзор (DIBt Berlin)