Fixing systems
Системи за анкериране HALFEN: Интелигентната алтернатива на пробиване и заваряване.

Богата продуктова гама, която дава решение за почти всички проблеми при анкериране. Товарите могат да бъдат устойчиво закрепени към бетон във всяка посока.

HALFEN Анкерни плочи

Shear  bolt anchors
Анкерните плочи с болтове се залагат в бетоновите конструкции. Към тях могат да се заваряват колони, греди, конзоли и други стоманени части. Опънните, срязващите и напречните сили се отвеждат в бетона. Болтовите анкери са заварени към плочата.
Характерни особености:
Quality features
  • предават се много големи усилия
  • възможност за поемане на опънни усилия
  • големи възможности за регулиране


Изделието се произвежда по заявка, няма стандартна програма