Fixing systems
Системи за анкериране HALFEN: Интелигентната алтернатива на пробиване и заваряване.

Богата продуктова гама, която дава решение за почти всички проблеми при анкериране. Товарите могат да бъдат устойчиво закрепени към бетон във всяка посока.

HALFEN Канали за анкериране на зидарии

Brick tie channels
HALFEN Каналите за анкериране на зидарии са рационална и утвърдена в практиката система за закрепване, предназначена за свързване на зидарии, преградни стени и удължения (с и без въздушен слой, съответно топлинно разширение) към бетонни стени и подпори или към стоманени и дървени конструкции посредством HALFEN закотвящи планки ML. Рискът за образуване на пукнатини в зидарията е намален значително вследствие способността на закотвящата планка за плъзгане в канала. Огъващите се навън пластини осигуряват добра връзка на каналитес бетона дори при ранно декофриране.
Характерни особености:
Quality features
  • лесноприложима и ефективна система за свързване
  • приложима и при тънък слой на свързващия разтвор