Декларация за защита на данните

Защита на информацията
Halfen GmbH има удоволствието да Ви приветства с добре дошли на нашата интернет страница и да Ви благодари за проявения интерес към нашата компания и продуктите ни. Гарантираме, че личните Ви данни ще бъдат защитени по време на Вашето посещение и работа на нашия сайт. Ние обработваме всички лични данни, получени по време на Вашето посещение на интернет страницата ни, съгласно законовите разпоредби на държавата, в която се администрира съответната страница. Нашата политика за защита на данни се базира на етичния кодекс, спазван от Halfen GmbH. Интернет страниците на Halfen GmbH могат да препращат към сайтове на други доставчици, които не са обезпечени с подобна декларация за защита на данните. Въпреки внимателното контролиране на съдържанието, ние не носим отговорност за съдържанието на тези външни линкове; съдържанието им е отговорност на техните администратори.
Halfen GmbH уважава Вашите личното Ви пространство.

Събиране и обработка на лични данни
Когато посещавате интернет страницата ни, сървърът автоматично записва името на Вашия интернет доставчик, страницата, от която ни посещавате, страниците, които посещавате междувременно, датата и продължителността на посещението Ви. Halfen GmbH използва Cookies, за да проследи Вашите предпочитания и съответно да оптимизира дизайна на нашата интернет страница. Cookies са малки файлове, които временно се съхраняват на Вашия диск. Информацията, която съдържат, улеснява работата на потребителя. Разбира се, може да баротите с нашата интернет страница, без да бъдат активирани Cookies. Нашите Cookies не съдържат никаква лична информация. Повечето браузъри автоматично допускат Cookies. Може да избегнете записването на Cookies на хард-диска, като изберете опцията *Accept no Cookies* от Вашия браузър. Деактивирането на Cookies обаче може да доведе до някои ограничения в работата със сайта. Личната информация се запазва само, ако Вие ги впишете, например при регистрация, попълване на анкета, участие в конкурс или сключване на договор.

Употреба и изпращане на лични данни и ограничение в предназначението
Halfen GmbH използва Вашите лични данни единствено с цел техническо администриране на интернет страницата, обслужване на клиенти, проучване на продуктите.
Всеки запис или прехвърляне на лични данни към обществени институции и служби, ще бъдат изключително в рамките на разпоредбите на приложимото право. Нашите служители, агенти и филиали са задължени да спазват пълна поверителност и да се придържат към стандартните правила на професионално поведение.

Възможност за участие
Бихме желали да използваме Вашите данни, за да Ви информираме за продукти и услуги, както и за проучвания за Вашите потребности. Разбира се, по никакъв начин не сте задължени да участвате в подобни проучвания. Ако не желаете да участвате, може да ни уведомите по всяко време чрез писмо; съответно Вашите данни ще бъдат блокирани низабавно.
Право на информация
При писмена молба, Halfen GmbH ще Ви информира незабавно, дали всички Ваши лични данни, ако има такива, са били запазени. Въпреки нашите усилия да обезпечим прецизна и актуална информация, е възможно да са допуснати неточности. Ще направим корекции в данните след като ни информирате за исканите промени.

Сигурност
Halfen GmbH предприема технически и организационни мерки, за да предпази администрираната информация от случайно или нарочно подправяне, загуба или достъп от неупълномощени трети страни. Нашите мерки за сигурност са предмет на непрекъснато обновяване в съответствие с техническите разработки.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси по отношение на обработката на личните Ви данни от Halfen GmbH. За нас ще бъде удоволствие да получим обратна връзка за допълнителна информация, предложения за подобрения или оплаквания.