Eurostation, Bruxelles, Belgien

HALFEN HTF - Система за зашита от ударен шум

HTF Trittschalldämmelement
HALFEN HTF предствлява цял блоков елемент за защита от ударен шум. Този елемент е специално разработен за използване в сглобяемото строителство. Усилията се предават посредством еластомерни лагери. В този случай опорите са монолитно свързани с конструкцията на сградата.
Характерни особености:
  • Отлични шумоизолиращи характеристики
  • Типови изпитвания
  • За стълбища с широчина на рамото от 100 см и 120 см