HLB Loop Box

HLB Loop Box
HLB Loop Box се използва за свързване на бетонови елементи един към друг по ефективен начин за по-кратко време. По време на предварителното леене на елементите, кутиите се вграждат в двата бетонови елемента, които ще бъдат свързвани (например стени). След това бетоновите елементи се сглобяват в конструкция посредством кран.
Характерни особености:
HLB
  • HLB елементите се състоят от стоманени примки в метална кутия, които изскачат автоматично, когато бъде махнат капака на кутията. Не са необходими никакви усилия за разгъване на примките.
  • Кутията и капакът са изработени от солидна стомана с щанцовани отвори, което улеснява отличното укрепване към кофража.
  • Елементите могат дори да бъдат залепени към кофража, което е особено подходящо при използване на метални кофражи
  • Дистанционерите HALFEN HLB са изработени от гъвкав материал и могат лесно да се отрежат с нож до желаната дължина. Могат да бъдат закрепени към кофража с пръсти.
  • Предварително щанцованите отвори позволяват лесното закрепване към кофража с помощта на гвоздеи.
  • На всеки елемент са обозначени типа, производителя и датата на производство. Това улеснява логистиката и складирането.
  • Ние работим със системи, които притежават официални разрешителни от съответните строителни институции.