Montevideo, Rotterdam, Niederlan
Системи HALFEN за закрепване на бетонни фасади: Надеждно свързване на бетонни фасади и сигурност за специални фасади

HALFEN Анкери за балконски бетонни парапети

Парапетни анкери BRA
Concrete Cladding Panels
HALFEN анкерите за закрепване на парапети служат за закрепване на готови бетонни елементи, балконски и челни покривни панели към стоманобетонни плочи, бакони или широки греди.

Те се вбетонират в сглобяемите елементи и се транспортират към местостроежа. Носещата им способност се определя от огъващият момент, който те могат да поемат. При закрепване към вбетонирани канали HALFEN те могат да се регулират хоризонтално, а с подложки - и вертикално.

Доставят се и с регулируеми шайби за вертикално преместване.
Характерни особености
  • намалени топлинни мостове
  • висока корозионна устойчивост
  • много бърз монтаж
  • типови одобрения