Montevideo, Rotterdam, Niederlan
Системи HALFEN за закрепване на бетонни фасади: Надеждно свързване на бетонни фасади и сигурност за специални фасади

HALFEN Анкери за фасадни плочи и допълнения

Halfen Precast Panel Anchors
Анкерите за закрепване на фасадни плочи се състоят от горна част с регулируем винт, долна част, забетонирана във фасадната плоча съответно със или без регулираща се част, и дистанционни винтове за регулиране на отстоянието от конструкцията. Всички елементи са от неръждаема стомана.

Дистанционните болтове, противоветровите анкери, разпънките и съединителните плочи допълват програмата.
Характерни особености:
  • бърз монтаж
  • регулиране в три направления
  • типови одобрения