Регистрация на софтуер

Моля, въведете request – кода, който сте получили след инсталирането на софтуера. Кодът за достъп до софтуера ще Ви бъде изпратен чрез e-mail. Полетата със (*) са задължителни за попълване.


Request-код *
E-Mail *
E-Mail-Adresse (Wiederholung) *

Титуляр
Г-н      Г-жа
Фамилия
Име
Телефон
Фирма
Адрес
Пощенски код/Град
Държава
Допълнителна информация
Желаете ли да получавате текуща информация (напр. за обучения, организирани от HALFEN) чрез Е-mail и/или на хартиен носител?
Моля, запознайте се с правилата за защита на личните данни.
Да      Не