HALFEN - Da können Sie sicher sein

Гаранция

Тези програми за калкулация са продукт на Halfen GmbH & Co. KG, Лангенфелд, Германия. Софтуерът има запазени авторски права. Пълната инсталация на програмата се осъществява само с наличието на всички компоненти. Всякакви промени по програмата или по компонентите изисква предварителното съгласие на авторите. Въпреки че са взети всички мерки при изготвянето на софтуера, грешки не се изключват. По тази причина Halfen GmbH & Co. KG не носи отговорност за резултатите от софтуерните калкулации. Потребителят следва да съблюдава входящите стойности и да проверява правдоподобността, базирана на текущите стандарти и одобрения. Потребителят носи лична отговорност за получените резултати от калкулациите.